นาย-ณภัทร,จูเน่-เพลินพิชญา, ซิลวี่-ภาวิดา-เจฟ ซาเตอร์ เฉลิมฉลอง “คิง เพาเวอร์ มหานคร” ประสบการณ์ท่องเที่ยวสะท้อนสีสันกรุงเทพฯ ที่สุดของเดสติเนชั่นใจกลางเมืองหนึ่งเดียวของทุกคน

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่

Read more

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในงาน “Thai Night 2022 – Thailand Where Films Come Alive” โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อต้อนรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากทั่วโลก

กรมส่งเสริมการค้าระห

Read more