9 นักแสดงจิตอาสาสานต่อการให้…ไม่สิ้นสุด ร่วมแสดงในภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ของมูลนิธิรามาธิบดี ฯ สะท้อนความจริง “โรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว”

ในโอกาสครบรอบ 50  ปี

Read more