ซีอาร์ซี ไทวัสดุ เดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพ มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมต่อเนื่อง เปิด “ศูนย์ Contact Center ไทวัสดุ เพื่อคนพิการ” สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวั

Read more